Najważniejsze informacje

Polityka zwrotów:

Naszym głównym celem jest zadowolenie klienta. Ale czasami zdarza się, że klient otrzymuje coś, z czego nie jest zadowolony, albo otrzymał uszkodzony towar. W takim przypadku musisz natychmiast skontaktować się z naszym działem skarg, w którym postaramy się rozwiązać Twój problem jak najszybciej.

Nasza firma stara się produkować towary najwyższej jakości, kontrolę wykonujemy na kilku etapach. Jednakże, jeśli nasz produkt posiada wadę, proszę postępować zgodnie z procedurą roszczeń:

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub wad towarów prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym personelem telefonicznie pod nr. 18 26 40 855 lub e-mailem na pamas@pamas.com.pl
Nieskomplikowane reklamacje można złożyć telefonicznie, natomiast bardziej złożone na piśmie.
Nasi pracownicy postarają się szybko rozwiązać problem. W przypadku gdy nie będą Państwo usatysfakcjonowani decyzją, prosimy złożyć reklamację na piśmie do 30 dni od otrzymania towaru.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Przedmiotem roszczenia jest produkt, który nie spełnia norm technicznych określonych w zamówieniu.
Przedmiotem skargi może być również niepełna realizacja zlecenia, jeżeli dostawca o tym fakcie nie poinformował klienta wcześniej.
Przedmiotem roszczenia nie mogą być niezgodności, które są sprzeczne z zasadami i warunkami określonymi w formularzu zamówienia. Podobnie, przedmiotem skargi nie mogą być błędy, których klient nie poprawił przed zatwierdzeniem do druku (przy zamawianiu kartek należy dokładnie sprawdzić treść, w razie błędów należy poinformować o tym pracownika, aby dokonał poprawki).

Przesyłki wysyłane są do klienta za pobraniem lub przedpłatą. W przesyłce znajdować się powinna faktura. Jeśli kwota na fakturze nie odpowiada sumie złożonego zamówienie, klient ma prawo do reklamowania tego faktu.
Kolorystyka kartek, które są dostępne na stronie internetowej mogą nie zgadzać się z rzeczywistością, co wynika z indywidualnych ustawień monitora. Dlatego oferujemy bezpłatną wysyłkę próbek.
W przypadku gdy reklamacja została przyjęta, klient ma prawo do otrzymania towaru bez wady bezpłatnie, lub anulować zamówienie i otrzymać zwrot pieniędzy. Jeżeli wada wynikła z winy dostawcy, koszty przesyłki ponosi dostawca. Jeżeli reklamacja wynikła z winy zamawiającego, wówczas to on ponosi koszty przesyłki.
Wszystkie pisemne reklamacje należy wysłać listem poleconym na adres:

Pamas Polska sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 18
34-400 Nowy Targ


1.Zasady przyjmowania reklamacji.

1.1 W przypadku stwierdzenia wad towaru, kupujący musi się zwrócić bezpośrednio do wykonawcy Pamas Polska sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 18 z siedzibą w Nowym Targu.
1.2. W ramach postępowania reklamacyjnego, klient musi poinformować o swojej reklamacji (opóźnienie w realizacji zamówienia, zmiany, błędy, nieprawidłowej ilości zamówienia, nieprawidłowej produkcj i inne wady). Jeśli reklamacja nie może zostać natychmiast rozpatrzona, a obie strony uzgodniły inaczej, klient zobowiązany jest podać w formie pisemnej wszystkie wymagane informacje do reklamacji. (Lista Skargi)
1.3 razem z wypełnionym listem sporu, w zależności od rodzaju wady klient musi również przedłożyć zamówienie wraz z dowodem zakupu.

2.Termin na złożenie skargi

2.1 Klient jest zobowiązany powiadomić o wadach zamówienia bez zbędnej zwłoki, po tym jak stwierdzi, że towar jest niezgodny z zamówieniem.
2.2 Celem jest, aby jak najszybciej rozwiązać reklamację. Jeśli nie ma możliwości usunięcia wad po zgłoszeniu telefonicznym, wadliwe towary muszą być wysłane do dostawcy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni.


3. Warunki reklamacji kwalifikującej

3.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli informacje otrzymane w celu procesu nie są prawdziwe, czy są podane nieprawidłowo, nie mogą być przedmiotem roszczeń.

przepisy końcowe

4.1 Celem niniejszego Regulaminu reklamacji jest zapewnienie prawidłowego i terminowego dostarczenia towaru do klienta. Dlatego istotne jest, żeby roszczenia reklamacyjne były złożone prawidłowo, na czas i zgodnie z procedurą określoną w regulaminie, poszanowaniu wzajemnych praw i obowiązków wszystkich zainteresowanych oraz zapewnienia niezbędnej współpracy.
4.2 Procedura ta została omówiona Reklamacje i zatwierdzony przez Zarząd PAMAS

4.3 Wszelkie pytania prosimy kierować do rozwiązania Pamas Polska sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 18 w Nowym Targu, tel. 18 26 40 855 , e-mail:pamas@pamas.com.pl

Mówią o nas

Niezależne recenzje

Ocena 5/5
Szybka realizacja, dobry kontakt
10. 04. 2024
Ocena 5/5
Obsługa bardzo miła, czas realizacji w porządku, projekt i wykonanie - bez zastrzeżeń! Polecam tę firmę, bo mają ładne projekty i wzory.
10. 04. 2024
Metody płatności
Metody dostawy